Chirurgie Oculară

Luare în evidenţă şi programare în vederea efectuării de intervenţii chirurgicale:

 

 • Chirurgia cataractei -  facoemulsificare şi implant de cristalin artificial foldabil - operaţia modernă, cu ultrasunete şi incizii foarte mici, care nu necesită fire de sutură.
 • Chirurgia glaucomului
  • intervenţii laser
   • trabeculoplastie
   • iridoplastie
   • iridotomie
  • intervenţii chirurgicale - trabeculectomie protejată sub volet scleral
 • Chirurgia strabismului - intervenţii pe muşchii orizontali pentru corecţia deviaţiilor convergente sau divergente

 

Acte necesare:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie (emis în cursul ultimelor 30 de zile)
 • Act doveditor al calităţii de asigurat  (emis în cursul ultimelor 30 de zile):
  • talon de pensie
  • adeverinţă de salariat (în care se specifică ordinul de plată şi contul în care angajatorul a efectuat plăţile către Casa de Asigurări de Sănătate)
  • adeverinţă de şomaj
  • adeverinţă de student sau elev
  • certificat de naştere cu CNP (pentru copii preşcolari)
 • Carnetul de sănătate (carnetul albastru)

Pe baza acestor acte, clinica Ocularius va emite un bilet de internare.

 

Intervenţiile chirurgicale se vor efectua cu programare în cadrul Clinicii Universitare de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. Perioada de aşteptare este în general între 7 şi 14 zile. 

Intervenţiile laser se efectuează în cursul unei internări de zi (nu rămâneţi peste noapte în spital).

Intervenţiile chirurgicale majore necesită o internare de scurtă durată. Pentru a scurta perioada de timp petrecută în spital, este preferabil ca la internare să aveţi un control cardiologic (inclusiv EKG) efectuat în ambulatoriul de specialitate, precum şi o determinare recentă a glicemiei.

Pe parcursul internării nu întrerupeţi din proprie iniţiativă nici unul din tratamentele pe care le efectuaţi în mod obişnuit acasă (mai ales medicaţia de tensiune arterială). Dacă urmaţi un tratament cu aspirină cardiacă (Aspenter) sau cu preparate anticoagulante (Trombostop, Sintrom etc.) acestea ar trebui întrerupte, cu avizul medicului cardiolog, cu 4-7 zile înainte de efectuarea intervenţiei chirurgicale. Informaţi-ne asupra eventualelor alergii pe care le aveţi (la antibiotice, la anestezice, etc.). 

După externare, urmaţi cu rigurozitate tratamentele prescrise şi nu uitaţi să vă prezentaţi la control la datele stabilite.